RAPORT FINANCIAR CONTABIL TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023

RAPORT CA AN 2022

Situatie fiananciara aferenta anului 2022 – bilant_SC_1222_XML_030223 

Raport audit Smart City Invest S3 SRL aferent anului 2022

RAPORT CA SEM I 2022

SITUATIE FINANCIARA SEM I 2022