Primăria Sector 3 anunţă derularea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de
Administraţie la SMART CITY INVEST S3 S.R.L. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi
pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

ANUNT SMART 2

FORMULAR_-_F1

FORMULAR_-_F2

FORMULAR_-_F3

FORMULAR_-_F4

FORMULAR_-_F5

FORMULAR_-_F6

FORMULAR_-_F7

FORMULAR_-_F8

FORMULAR_-_F9

FORMULAR_-_F10