2022
 
 
2021
 
 
2020

HCLS3 NR. 232 din 30.07.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. https://www.smart-s3.ro/wp-content/uploads/2020/10/HCLS-232-DIN-30.07.2020.pdf

HCLS 231 din 30.07.2020 privind desemnarea membrului – Administrator 1 – in Consiliul de Administratie al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. https://www.smart-s3.ro/wp-content/uploads/2020/10/HCLS-231-DIN-30.07.2020.pdf

HCLS 230 din 30.07.2020 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2020 ale societatii Smart City Invest S3 S.R.L.https://www.smart-s3.ro/wp-content/uploads/2020/10/HCLS-230-DIN-30.07.2020.pdf

HCLS3 nr. 6 din 14.01.2020 -privind schimbarea sediului social SMART CITY INVEST S3

HCLS3 nr. 7 din 14.01.2020 -privind modificarile si completarea Actului Constitutiv SMART CITY INVEST S3

 

2019

HCLS3 nr 785 din 19.12.2019 privind incetarea mandatului unui membru CA si declansare procedura selectie

HCLS3 nr 791 din 19.12.2019 privind aprobare demolare Cresa Trapezului

HCLS3 nr.491 din 15.10.2019 priv vanzarea utilajelor din patrimoniu

HCLS3 nr.420 din 28.08.2019 Cresa Greierasul

HCLS3 nr.400 din 30.07.2019 priv modificarea Anexei la HCLS3 340-25.06.2019 privind indicatorii tehnico-economice Cresa Greierasul

HCLS3 nr.383 din 30.07.2019 priv atribuirea contractului de Furnizare autovehicule pana in 3.5 tone si alte produse

HCLS3 nr.366 din 05.07.2019 priv schiimbarea denumirii societatii in SMART CITY INVESTHCLS3 nr.366 din 05.07.2019 priv schiimbarea denumirii societatii in SMART CITY INVEST

HCLS3 nr.364 din 05.07.2019 priv acordarea unui mandat presedintelui in vederea vanzarii mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor

HCLS3 nr.353 din 25.06.2019 priv atribuirea contractului – Proiect tehnic si lucrari de reparatii DITL

HCLS3 nr.340 din 25.06.2019 priv aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectului de investitii Cresa Greierasul

HCLS3 nr.269 din 16.05.2019 priv aprobarea BVC 2019

HHCLS3 nr.268 din 16.05.2019 priv aprobarea bilantului, contului de profit si pierderi, raport de activitate, program de activitate 2019

HCLS3 nr.192 din 28.03.2019 priv modificare remuneratie presedinte

HCLS3 nr.191 din 28.03.2019 – priv modificarea obiectului principal de activitate

HCLS 3 nr.156 din 26.02.2019 priv numire presedinte Simona Andreea Balasa

 

2018

HCLS3 nr.288 din 03.07.2018 privind atribuirea directa ctr LUCRARI PAVARE ALEI SECTOR3

HCLS3 nr.278 din 26.06.2018 hotarare privind aprob modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atribuirii catre intrep publ avand ca aut tut Sec 3

HCLS3 nr.276 din 26.06.2018 privind aprob modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atrib catre intrep publ avand ca aut tut

HCLS3 nr.243 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-ec afer obiect de inves priv lucrari de reamenaj peisagist si intretin a Cresei Greierasul din Sect3, Bucuresti

HCLS3 nr.243 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-ec afer obiect de inves priv lucrari de reamenaj peisagist si intretin a Cresei Greierasul din Sect3, Bucu

HCLS3 nr.177 din 26.04.2018 priv aprob indicat de perform finan si nefinan pt societ Invest Spatii Verzi S3 SRL-compressed

HCLS3 nr.151 din 26.04.2018 priv organiz audit int la soc la care S3 este asoc unic-major

HCLS3 nr.149 din 11.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al soc Investitii Spatii Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2018

HCLS3 nr.59 din 16.02.2018 privind auditarea societ la care Sect 3 al Mun Bucuresti este asociat unic-majoritar

HCLS3 nr.597 din 19.12.2018 privind aprobarea achizitionarii unui tocator de mase lemnoase

HCLS3 nr.565 din 11.12.2018 privind majorarea capitalului social cu suma de 30.000.000

HCLS3 nr.543 din 15.11.2018 priv incetarea mandatului de presedinte CA – NN si declansare procedura selectie

HCLS3 nr.539 din 15.11.2018 priv majorarea capitalului social 20.000.000

HCLS3 nr.289 din 03.07.2018 privind aprobarea ATRIBUIRII DIRECTE Lucrare Cresa GREIERASUL

HCLS3 nr.548 din 15.11.2018 priv acordarea unui mandat presedintelui CA – contract centru acvatic

 

2017

HCL 59 din 28.02.2017 privind aprob indicat teh-econ pt lucr de amenaj si moder a loc de joaca si a spat verzi adiac la Cresa Potcoava, Trapezului, Titan, Cercelus si Cresa GhiocelulHCL 59 din 28.02.2017 privind aprob indicat teh-econ pt lucr de amenaj si moder a loc de joaca si a spat verzi adiac la Cresa Potcoava, Trapezului, Titan, Cercelus si Cresa Ghiocelul

Descarcă documentul

HCL 356 privind infiintarea unei societati cu raspundere limitata avand ca scop principal prestarea activitatii de amenajare si intretinere spatii verziDescarcă documentul

HCL 425 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale societatii Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L.Descarcă documentul

HCL 426 – aprobare program de activitateDescarcă documentul

HCL 427 privind aprobarea remuneratiei administratorului provizoriu al societatii Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L.Descarcă documentul

HCL 546 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarciniDescarcă documentul

HCL 614 privind aprob Regulam privind incheierea contract de achizitie de prod, servicii si lucrari de catre soc la care Sect 3 al Municip Bucuresti este asociat unic-majoritDescarcă documentul

HCL 681 privind modificari la regulamentul de achizitiiDescarcă documentul

HCL 696 privind aprobarea atribuirii directe – contract creseDescarcă documentul

HCL 691 privind numirea membrilor CADescarcă documentul